NA CO NEZAPOMENOUT POKUD SE ROZHODNEME ŽIVIT JAKO OSVČ?

Pokud se člověk rozhodne pracovat jako OSVČ má to pro něj určité výhody jako třeba dělat si vše po svém, prosazovat si vlastní názory a postupy při podnikání. Zkrátka kdo by nechtěl být sám sobě šéfem. Pak už jen stačí doufat, že budete patřit mezi ty úspěšnější podnikatele a bude tak mít i vysoké příjmy. A na co nesmíte zapomenout pokud se na takovou činnost během tohoto roku vrhnete?

Zahájení samostatné výdělečné činnosti znamená, že si musíme nyní plnit daňové povinnosti sami, tedy je to snížení komfortu co se do zaměstnanecké poměru týče. V praxi to tedy znamená, že je nutné oznámit finančnímu úřadu, příslušné zdravotní pojišťovně a OSSZ, že jsme přešli na samostatně výdělečnou činnost.

Pakliže se jedná o vaši hlavní pracovní činnost tak základní pojištění pro OSVČ v roce 2015 činí 3740 Kč a sice 1 943Kč sociální pojištění a 1 797 Kč pojištění zdravotní. Zdravotní pojištění má splatnost do 8. dne dalšího měsíce a sociální do 20. dne následujícího měsíce. Určitě je, ale dobré si v případě vyšších zisků platit větší měsíční zálohy na dani každý měsíc a to z toho důvodu, že se pak vyhnete velkému nedoplatku na dani v konečném zúčtování daně za daný rok.

Dělník pracující na zateplení domuPokud se jedná o vedlejší pracovní poměr tak doplácíte až jednorázově po zúčtování celého roku, avšak doplatek by neměl být nijak závratný pokud nemáte z této vedlejší činnosti větší zisky. Vedlejší poměr jako OSVČ se většinou týká lidí zaměstnaných na hlavní pracovní poměr, dále například studentů, důchodců apod.

Výhoda vedlejší činnosti na OSVČ je v tom, že nemusí být dodržena zákonná povinnost o minimálním vyměřovacím základu, tedy si nemusíte dělat hlavu zda vyděláte nebo ne. V opačném případě, i když nevyděláte, musíte stejně dané minimální částky za pojištění odvést.

Dále se vás může také týkat placení zálohy na daň z příjmu. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti během roku 2015 se neplatí zálohy na dani z příjmu fyzických osob. Daňová povinnost se vypočítá dle dosaženého hrubého zisku za rok 2015. Nejen pro daňové účely vedou OSVČ buď účetnictví, daňovou evidenci, nebo evidenci příjmů při stanovení výdajů paušálem. Je-li vyčíslena daň z příjmu fyzických osob 30 000 Kč a méně, tak se nebudou platit zálohy na dani z příjmu ani v roce 2016. Jestliže však bude vypočtená daň z příjmu za rok 2015 v rozmezí od 30 000 Kč do 150 000 Kč, zaplatí se v roce 2016 dvě zálohy na dani z příjmu, přičemž každá z nich bude činit 40 % vypočtené daně za rok 2015 zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru. Tyto zálohy jsou splatné 15. června a 15. prosince. OSVČ s vypočtenou daní za rok 2015 nad 150 000 Kč zaplatí v dalším období čtyři daňové zálohy, vždy ve výši čtvrtiny daňové povinnosti za rok 2015.

Ať už je vaše podnikání hlavní nebo vedlejší zdroj příjmu musíte do 1. dubna 2016 odevzdat daňové přiznání vašemu finančnímu úřadu. Ti zaměstnaní mají výhodu v tom, že za ně přiznání může odevzdat zaměstnavatel, pakliže mu dodají potřebné materiály a domluví se s ním. Pokud vám přiznání zpracovává účetní, můžete prodloužit termín odevzdání o 3 měsíce avšak nezapomeňte, že tuto skutečnost musíte oznámit svému finančnímu úřadu v řádném termínu tedy před vypršením toho prvního.