CHYSTÁ SE ZÁKON O PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU

Chystaný zákon o prokazování původu majetku může způsobit potíže i těm co poctivě platí daně a tak ne všichni mají z nově chystaného zákona radost. Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý tvrdí, že je tento zákon proti zdravému rozumu. Nesprávné uplatnění zákona by mohlo mít za následek to, že zákon bude negativně doléhat na podnikatele, kteří platí daně poctivě.

Podstata zákona má být v tom, že pokud správce daně zjistí, že plátce má veliký rozdíl v nárůstu majetku oproti přiznaným příjmům, bude mít nárok takového plátce vyzvat k tomu, aby prokázal, že k danému majetku přišel zákonným způsobem, tedy, že jej správně zdanil.

testOdpůrci tohoto zákona se domnívají, že tento zákon bude také působit jako šikana a sice, že si daňová správa ulehčí práci, protože místo důsledné kontroly vyzve kde jakého plátce k tomu, aby doložil své příjmy, což může být u paušálních plátců velký problém, protože byť svůj majetek shromáždily legálně tak si neschovávali doklady o příjmech a nákupech. Paušální živnostníci neměli nikdy povinnost si účty schovávat a právnické osoby mají podle zákona povinnost archivovat tyto doklady pouze 5 či 10 let.

„V rámci připomínkového řízení jsme ministerstvu financí poslali několik připomínek, kterým úředníci ministerstva vyhověli nebo je vzali v potaz, zároveň jsme upozornili na retroaktivitu, kterou považujeme za problematickou. Odůvodněním ministerstva financí ale je, že pokud by k retroaktivitě v souvislosti s doměřením daně a penále došlo, bylo by ospravedlněno důležitým veřejným zájmem na řádném výběru daní,“ zdůrazňuje Dlouhý.

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz