1. ČERVNA KONČÍ TERMÍN PRO ODEVZDANÍ DANĚ Z PŘÍJMU!

Blíží se nám konečný termín pro odvedení daně z nemovitosti. Letos mají lidé na zaplacení o den více času, protože zákonný termín, tedy 31.května je v neděli a tak se termín posouvá hned na další pracovní den tudíž 1.června.

testPokyny pro zaplacení byly poslány jako vždy poštou. V dopise tak najdete samozřejmě všechny potřebné údaje jako je číslo bankovního účtu, kam máte daň poslat, výše daně atd. Daň se platí vždy příslušnému úřadu a tak pokud máte nemovitostí více, které nespadají pod stejný finanční úřad, dostanete složenek více. V opačném případě, máte-li více nemovitosti spadající místem pod stejný úřad, dostanete složenku pouze jednu, kde budou sečteny daně dohromady.

Nejpohodlnější varianta a také nejvyužívanější je bezesporu bankovní převod, jakožto u všech možných plateb v dnešní době. Avšak může také zajít přímo se složenkou na jakoukoli poštu a také můžete daň uhradit přímo na pokladně příslušného úřadu. Pokladny finančních úřadů budou otevřeny od 8 do 11 a od 12 do 15. Někde mohou být otevírací hodiny i bez polední pauzy.

Příští rok bude také možné platit daň prostřednictvím SIPO a už nyní se mohou zájemci o tuto formu placení hlásit na finančních úřadech.

Složenky chodí do 25. května, pokud ji tedy do tohoto data neobdržíte, určitě volejte váš příslušný úřad a informujte je o tom. Někdy se stane, že úřadu nebyla nahlášena nová adresa apod. V takovém případě to bude vždy chyba na vaši straně a pozdní odevzdání daně samozřejmě znamená penále.