BLÍŽÍ SE NÁM TERMÍN PRO UHRAZENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI PRO ROK 2015

Nezapomeňte na včasné uhrazení daně z nemovitosti, finanční správa již rozesílá obálky a v ní najdete i informace o možnosti placení prostřednictvím SIPO.

Do 1. června je nutné mít zaplacenou daň z nemovitých věcí anebo alespoň její první splátku. Pokud daň nepřevyšuje částku 5 000Kč musí být uhrazena celá do 1. června, ale pokud tuto hodnotu převyšuje, může být uhrazena ve dvou splátkách.

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DŮMV obálce najdete složenku, která bude předvyplněna již na správnou částku a také tam bude uveden váš správce daně. Pokud máte více nemovitostí v jednom kraji, částka na složence bude již sečtena dohromady a ti co mají nemovitosti v rozdílných krajích najdou uvnitř obálky více složenek.

Uhradit daň nemusíte samozřejmě přes složenku, můžete použít informací o bankovním účtu na složence a uhradit daň přes banku ať už on-line či platebním příkazem v bance. Možnost je taky uhrazení daně přímo na pokladně daného úřadu. Složenky jsou stejně jako každý rok rozesílány postupně, aby nevznikly náhlé fronty na pokladnách finančních úřadů apod. Poslední složenky mají být doručeny do 25. května a tak pokud vám nedojde, tak se určitě obraťte na svého správce daně s tím, že vám složenka nedošla. Může se stát, že jste například neuvedli správci daně novou adresu.

Finanční správa v této souvislosti upozorňuje poplatníky, že v důsledku nabytí účinnosti nové vyhlášky Ministerstva zemědělství byla od letošního roku zvýšena částka daně z nemovitých věcí za pozemky orné půdy, vinic, chmelnic, ovocných sadů, zahrad a trvalých travních porostů. Protože zvýšení ceny půdy za 1 m2 je v řádu haléřů až korun a sazby daně z těchto druhů pozemků jsou velmi nízké, nejedná se o nijak zásadní zvýšení daně. Poplatníci nejsou z důvodu uvedené změny povinni podávat daňové přiznání, správce daně vyměří daň z moci úřední.

Právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti k dani z nemovitých věcí do datových schránek.

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz