Daňové poradenství Praha 8

Ing. Pavel Podlešák je daňovým poradcem z Kobylis s více než dvacetiletou zkušeností, který svým klientům z řad fyzických i právnických osob poskytuje komplet daňově poradenských služeb od zpracování daňového přiznání až po dlouhodobou spolupráci včetně zastupování v daňových řízeních. Spolupráce tak může mít podobu jak ad hoc konzultací v případě neobvyklých situací, jako je příprava velké transakce nebo založení společnosti, tak spolupráce hlubšího charakteru, která zahrnuje pravidelné daňové poradenství poskytované na základě dokonalé znalosti klientových potřeb, včetně zastupování při kontrolách a v daňových řízeních.

Oblast daňové legislativy vykazuje jistou nepřehlednost a je na profesionálovi, který má dlouhodobou a bohatou praxi, aby laikovi usnadnil orientaci v ní a pomohl mu najít netušené možnosti, jak s ní nakládat, jež přitom mají potenciál podstatně přispět k efektivitě klientovy činnosti. Dobrý daňový poradce je tak nejen znalcem všech relevantních zákonných předpisů, ale také disponuje vysokou kreativitou a citem pro věc. Jeho hlavním cílem je přitom prospěch klienta – a je nepochybně velkou radostí vidět, jak klient díky jeho pomoci a poradenství roste.