Auditorství, vedení účetnictví a daňového poradenství Liberec

Společnost O-CONSULT s.r.o. je subjektem s dlouholetou tradicí (zal. 1992) poskytujícím velmi široký repertoár služeb z oblasti auditorství, vedení účetnictví a daňového poradenství v Liberci a blízkém okolí. Hlavním bodem zájmu společnosti je kompletní auditorská činnost, v jejímž rámci vykonává zákonný audit, a to jak pro soukromé subjekty, tak i pro obce a nejrůznější příspěvkové organizace. Jako záruka kvality vykonávaných služeb se mimo jiný nabízí i fakt, , že společnost O-CONSULT s.r.o. je již čtvrtým obdobím v řadě držitelem certifikátu managementu jakosti dle norem ISO 9001:2008 a také to, že společnost je vedena jako auditor, tedy právnická osoba s osvědčením č-038 zapsaná v seznamu Komory auditorů ČR. Další sférou působnosti naší společnosti je kompletní servis v oblasti účetnictví a daňového poradenství. V této oblasti je pro klienty zajištěno mimo jiné např. přiznání k daním z příjmů právnických a fyzických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty, účetní poradenství, jednorázové či průběžné vedení daňové evidence nebo vedení účetnictví vaší společnosti.Kromě toho je společnost díky svým hlubokým znalostem a bohatému potenciálu svého know-how schopna vykonávat další mimořádné odborné činnosti, jako jsou třeba přiznání k daním z příjmů právnických a fyzických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty, účetní poradenství, jednorázové či průběžné vedení daňové evidence, vedení účetnictví vaší společnosti a mnohé další. Mimo to je společnost vždy  připravena ručit za správné zpracování účetnictví v souladu s platnými právními předpisy, a to včetně daňového hlediska, což se odráží například i v tom, že vždy přebírá plnou zodpovědnost za eventuální chyby při zpracování zadaného úkolu (na což je i řádně pojištěna).