Daně a audit Česká Lípa

Přívětivost, vstřícnost a poctivost - to jsou hesla, která již z ústav většiny účetně-poradenských kanceláří pomalu, ale jistě vymizela. To však není případ účetního a daňového specialisty Ing. Kurta Müllera, jehož kancelář se sídlem v České Lípě si díky zachovávání těchto stanov stále udržuje velmi vysoký standard v oblasti poskytování velké palety finančních služeb, mezi které patří hlavně daňové a ekonomické poradenství, vedení účetnictví a audity účetních závěrek. Ing. Kurt Müller je účetním specialistou s evidenčním číslem 2403, který disponuje velkým množstvím zkušeností nabraných za dlouhá léta působení v oboru. Jeho kancelář poskytuje vedení účetnictví pro živnostníky, malé a střední společnosti a neziskové organizace včetně veškeré agendy s těmito povinnostmi spojené. Mezi služby panem inženýrem v tomto ohledu nabízené patří kromě poskytování auditu účetních závěrek například přiznání k daním z příjmů právnických a fyzických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty, účetní poradenství, jednorázové či průběžné vedení daňové evidence, vedení účetnictví vaší společnosti a mnohé další. Další doménou jeho kanceláře je pak poskytování velmi efektivního daňového a ekonomického poradenství, které si klade za cíl co největší zefektivnění vašeho podnikání. Jistě oceníte i cenovou politiku služeb, která je nastavena tak, aby v každém jednotlivém případě odpovídala finanční situaci klienta. Proto neváhejte a kontaktujete kancelář Ing. Kurta Müllera, který dotazy vyžadující vysvětlení do 10 minut vyřizuje telefonem či mailem, a to bezplatně.