Zpracování mezd

Ing. Pan Účetní 123

Autor: Ing. Pan Účetní 123

"Nikdo nikdy nevstupuje do neznáma, aniž by tušil, co by ho mohlo čekat," dalo by se řici. Proto bychom si v první řadě měli říct, že samotné…

Více o autorovi

Co nás čeká a nemine

 

Pokud jste zaměstnavatel, tak mi jistě dáte zapravdu, že zpracování mezd, vedení potřebné administrativy a sledování aktuálních legislativních změn upravující problematiku příjmů je takřka nadlidský úkol. Někteří z nás se rozhodnou pro přenechání svého účetnictví externím firmám tzv. outsourcing mzdové agendy, které může být zvoleno třeba i z důvodu toho, aby zůstali informace o platech jednotlivců utajeny.Jiní s tímto větrným mlýnem bojují po vzoru Saavedrova Dona Quijota de la Manchy a věnují mnoho stovek hodin nápravě a navrácení zašlé slávy jejich čistému mzdovému účetnictví.  Zkusím být tedy kapitolou, která vás provede po okraji této problematiky. Nahlédneme na práci Ministerstva financí, zjistíme, co vše musíme podstoupit, nežli vyplatíme výplatu, prozradím Vám, co Vás pravděpodobně čeká za změny a nakonec nás tak trochu porovnám se světem.

 

Představení hlavních postav

 

Vláda České republiky  -  dle dělby moci demokratických států je mocí výkonnou. Tvoří ji většinou vítězná strana nebo ta, která dokáže sestavit nadpoloviční většinu - z důvodu získání důvěry parlamentu.

Ministerstvo financí   - ústřední orgán státní správy pro státní rozpočet České republiky.

Ministr financí - v České republice je to nevysoký, brýlatý pán, který nemá rád stínového ministra financí D.R., alias M. Kalousek.

Zákon o dani z příjmů - zákon č. 586/1992 Sb. - novelizovaný většinou několikrát do roka

Zaměstnavatel - "otrok číslo jedna"

Zaměstnanec - "otrok číslo dvě"

 

Příjmy ze zdanění příjmů

 

Státní kasa se plní a následně vyprazdňuje mnoha způsoby. Pro vyprazdňování existují legální, hraniční postupy a nelegální postupy. Pro příjem státní kasy pak nelegální postupy takřka neexistují, ale těch hraničních je z mého pohledu více. Jedním z nich je druhá nejvyšší položka přijmu státní kasy a to je příjem ze zdanění mezd a výnosů. Pro dnešní povídaní nám postačí Daň z přijmu fyzických a právnických osob.

Vezmeme-li do ruky daňové zákony, asi si řekneme, že není něco v pořádku. V nejnovějším vydání to je kniha o 256 stránkách textu  velikosti 9 a bez jakýchkoli obrázků a grafů. Odvážnější z nás se pokusí otevřít tuto Bibli Ministerstva financí. Po zběžném listování si uvědomíme, že orientace v tomto dokumentu je nesmírně složitá a vyžaduje řádné zkušenosti a hlavně dynamiku.  Dynamiku skrytou v schopnosti a houževnatosti sledovat takřka čtvrtletní změny týkající se daňové politiky a jednotlivých položek, které do nich spadají, navzájem se vyměňují a doplňují. Tento dokument je výsledkem usilovné a zdánlivě nekonečné snahy Ministerstva financí z našich mezd získat co nejvíce, což se jim čím dál tím lépe daří.

 

Mzda aneb trnitá cesta odměny

 

Odměnou za naši práci by měla být mzda. Získáváme ji v "čisté podobě", ale věřte že ta "super mzda" je úplně jiná. Přijdete na pracovní pohovor, kde si ujednáte platové podmínky, náplň práce a datum nástupu. Odpracujete první měsíc po jehož skončení začíná dlouhá pouť vaší budoucí mzdy.  Za pomoci outsourcingu mzdové agendy či vlastní mzdový účetní začíná boj. Účetní vám řekne: "Tento měsíc jste odpracoval celý a byl jste zdravý", to nebude špatné, pomyslíte si.Na výplatní tudíž čekáte nástupní plat 20 tis. V tuto chvíli nám hrubá mzda pomalu umírá a začíná ji nahrazovat super hrubá mzda, kterou vytvoříme přičtením 25 % sociálního pojištění a 9 % zdravotního pojištění. Získáme dílčí daňový základ, který zaokrouhlíme na  stokoruny směrem nahoru. V tuto chvíli mám již jen superhrubou mzdu. Z té vypočítáme 15% jako zálohu na daň. Na ni pak uplatňujeme slevy na dani, které mohou být pouze do výše nuly. Tzn. pokud Bude záloha na dani 1500czk můžeme uplatnit slevu na poplatníka, kterou uplatňujeme bez výjimky, ale pouze do výše nuly. Tzn. že sice uplatníme měsíční slevu na poplatníka ve výši 2070 CZK, která plyne ze zákona, ale mohu pouze do nuly. V našem případě je ovšem záloha ze mzdy vyšší - činí 4020czk. Odečteme tudíž ze zálohy na daň slevu na dani - 4020 - 2070 = 1950 CZK.  Máme dvě děti. Budeme si tedy uplatňovat daňové zvýhodnění, které na jedno dítě v letošním roce je 1117 CZK. Náš výpočet zálohy na dani tudíž bude 1950 - 2 * 1117 = -284. Daňové zvýhodnění umožňuje uplatnění i do červených čísel. Zaměstnanec ze mzdy odvádí 1300 CZK sociálního a 900 CZK zdravotního pojištění. Zaměstnavatel vydá na hrubý plat 20 tisíc CZK zaměstnance 26 800 CZK. Pokud tedy zaměstnanec požádá o zvýšení platu 4000 CZK, zaměstnavateli vzrostou náklady z 26 800 CZK na 32 160 CZK tj. o 5360 CZK, ale plat zaměstnance vzroste o bez mála 3 tisíce.

 

Daňová reforma

 

Dlouho diskutovanou a pečlivě projednávanou reformou se změní mnoho na bitevním poli pod mlýny z daní. Reforma, která měla prapůvodně začít platit v roce 2013 nakonec koalicí byla přesunuta na rok 2014 a senátem na rok 2015, čímž "opoziční" senát chtěl docílit prostoru, který vznikne po volbách 2014. Pravděpodobně senátoři opozičních stran předpokládají, že se do vlády dostanou jiné politické strany, čímž by mohlo být zamezeno těmto změnám.

Bezesporu jednou z nejdůležitějších změn, které se chystají, je zvýšení DPFO na 19% a snížení odvodů ze mzdy ze 34% na maximálně 32,4 %. Více budou zatíženi i OSVČ pro které celkové odvodové zatížení vzroste o 3,75%.

 

 

Porovnání daňové zátěže

 

 

Země

Výše průměrné mzdy

Procento z průměrné hodnoty hrubé mzdy

67 %

100 %

133 %

167 %

Procentuální vyjádření zdanění platu v jednotlivých skupinách.

Mexiko

-2,7

3,7

9,1

11,0

Korea

1,8

4,9

7,6

9,5

Polsko

5,9

7,1

7,8

9,0

Japonsko

6,4

8,1

10,0

12,9

Irsko

4,1

9,4

16,9

21,7

Slovensko

5,9

9,4

11,2

12,3

Řecko

4,1

10,3

13,4

16,7

Švýcarsko

7,4

10,6

13,4

15,7

Česko

6,5

11,1

13,4

14,8

Portugalsko

6,0

11,8

15,3

19,1

Turecko

10,0

12,5

14,2

16,1

Španělsko

7,5

12,7

16,1

18,2

Francie

12,2

14,1

17,7

20,2

Lucembursko

8,0

15,1

20,0

23,0

Rakousko

10,2

15,9

19,5

22,7

Nizozemí

5,3

15,9

23,0

28,8

Kanada

12,4

16,2

19,9

22,3

Velká Británie

14,6

16,4

19,0

23,2

USA

14,7

17,0

20,6

22,8

Švédsko

16,8

19,7

27,0

32,5

Itálie

15,2

19,8

23,3

26,5

Nový Zéland

18,2

21,2

24,3

26,9

Maďarsko

11,0

21,3

26,2

28,1

Norsko

18,1

21,9

25,7

28,2

Německo

16,4

22,2

26,8

30,2

Austrálie

17,2

22,6

25,5

28,7

Finsko

17,3

23,8

28,3

30,9

Island

19,3

24,3

26,8

28,3

Belgie

22,1

28,5

32,7

35,2

Dánsko

26,6

30,3

36,3

40,0