Zpracování mezd

Ekonomická poradna s.r.o.

Autor: Ekonomická poradna s.r.o.

V současné době se v naší kanceláři zvýšila kapacita pro zpracování mezd a personalistiku,…

Více o autorovi

V současné době se v naší kanceláři zvýšila kapacita pro zpracování mezd a personalistiku, proto je naším prioritním cílem uspokojit poptávku po outsourcingovém zpracování mezd.

Jsme schopni zabezpečit komplexní převzetí všech úkonů, spojených se mzdovou problematikou a tím umožnit firmě přenést veškerou zodpovědnost a i personální a programovou vybavenost na nás, čímž v důsledku dochází ke snížení nákladů ve společnosti a lepšímu soustředění na hlavní činnost firmy.

Dodavatelské zpracování mezd a personalistika zahrnuje:

- úkony, spojené s přijímáním a propouštěním zaměstnanců (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, rozvázání prac.poměru)

- přihlašování a odhlašování zaměstnanaců i zaměstnavatele na ZP a SP

- zastupování zaměstnavatele při všech kontrolách na ZP, SP, FÚ, Inspektorát práce, apod.

- komplexní zpracování mezd - výpočet se zapracováním jakýchkoli specifik (směnný provoz, příplatky za práci v noci, v sobotu a v neděli, ve svátek, nastávající matky, apod.) a přizpůsobení výstupních sestav dle individuálních představ klienta

- vystavování potvrzení pro zaměstnance pro různé účely (sociální dávky, půjčky, stanovení výživného)

- úkony, prováděné za zdaňovací období (roční zúčtování daně, vyplnění DAP zaměstnancům, ELDP, vyúčtování zálohové i srážkové daně pro FÚ)

-poradneství v oblasti personalistiky a mezd