ZMĚNY V UPLATŇOVÁNÍ DPH PRO ROK 2012

ADHOC SERVIS s.r.o.

Autor: ADHOC SERVIS s.r.o.

  Společnost ADHOC SERVIS s.r.o. byla založena za účelem vzdělávání dospělých osob v oblasti daní…

Více o autorovi

Nový seminář  "ZMĚNY V UPLATŇOVÁNÍ DPH PRO ROK 2012

termín konání: 21.12.2011

lektor: Ing. Václav Benda, BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH

Americké centrum Plzeň, o.p.s., 1. Poschodí, Dominikánská 9, Plzeň

Výklad bude zaměřen především na změny v uplatňování DPH pro rok 2012, které by měly nabýt účinnosti od 1. 1. 2012 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

Výklad bude zaměřen zejména na:

- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH

- změny ve vymezení daňových subjektů pro rok 2012

- registrace plátců daně a identifikovaných osob v roce 2012

- aktuální problémy  při uplatňování daně na výstupu  a při provádění opravy základu daně a výše daně,

- změny sazeb daně pro rok 2012

- osvobození  od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na převod a nájem nemovitostí  a změny v této oblasti pro rok 2012

- aktuální problémy při uplatňování nároku na odpočet daně  a dílčí změny pro rok 2012

- uplatňování odpočtu daně v částečné výši a roční vypořádání na konci roku 2011

- vyrovnání a úprava odpočtu daně  na konci roku 2011 a v roce 2012

- přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2011 a v roce 2012

- připravované změny zvláštního režimu pro cestovní službu

- změny v oblasti správy DPH

- praktické problémy při uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU a dílčí změny pro rok 2012

- základní pravidla uplatňování daně při dovozu a vývozu zboží

- přeshraniční služby a dílčí změny v této oblasti pro rok 2012

- otázky, odpovědi

ADHOC SERVIS s.r.o.

Sovanské údolí 76, 318 01 Plzeň

tel: 608 960 683 Markéta Dvořáková – jednatel

www.adhocservis.cz