Výdajový paušál vs. daňová evidence 2015

Ing. Šárka Korecká

Autor: Ing. Šárka Korecká

Účetnictví Velvary   Ing. Šárka Korecká vystudovala vysokou školu se zaměřením na podnikové finance a specializací účetnictví. Účetnictvím a daněmi…

Více o autorovi

 

V důsledku plánované novely zákona, která předpokládá zastropování výdajových paušálů na 2 milionech korun, by měly všechny OSVČ včas provést důkladný finanční propočet, zdali se jim lépe vyplatí paušál, nebo daňová evidence. 

 

Stropy pro jednotlivé výdajové paušály v roce 2015

  OSVČ

 Výdajový paušál

 Maximální částka uzvatelných výdajů za rok 2015

 Osoby podnikající v zemědělství  

 80 %

 1 600 000 Kč

 Osoby s příjmy z řemeslných živností 

 80 %

 1 600 000 Kč

 Ostatní živnostníci  

 60 %

 1 200 000 Kč

 Ostatní OSVČ

 (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři…) 

 40 %

 800 000 Kč

 Osoby s příjmy z pronájmu     

 30 %

 600 000 Kč

 

Praktický příklad výdajového paušálu na příjmy z roku 2015

Modelový živnostník bude mít za rok 2014 příjmy 3 000 000 Kč a skutečné výdaje 1 400 000 Kč. Stejný hospodářský výsledek očekává i za rok 2015. Bude i v roce 2015 pro takového živnostníka paušál výhodný?

  • Za rok 2014 uplatní živnostník 60% výdajový paušál. Výdaje paušálem jsou 1 800 000 Kč (3 000 000 Kč x 60 %), což je více, než činí skutečné výdaje. Využití paušálu mu ušetří 145 400 Kč na dani z příjmu a povinném pojistném.
  • V případě úspěšného legislativního procesu u novely zákona o dani z příjmu by za rok 2015 mohl uplatnit výdaje paušálem jen ve výši 1 200 000 Kč (strop pro 60% výdajový paušál). Skutečné výdaje by měl o 200 000 Kč vyšší. Pro našeho modelového živnostníka by proto bylo vhodné přejít na daňovou evidenci.

 

Paušály mohou OSVČ šetřit peníze a čas

Výdajové paušály jsou pro některé OSVČ výhodné, pro jiné už ne. Situace je individuální. Je potřeba si provést vlastní finanční propočty, zohlednit časovou úsporu a vedlejší náklady.

OSVČ, které mají skutečné výdaje nižší, než výdaje stanovené paušálem, odvedou na dani z příjmu i sociálním a zdravotním pojištění méně než při uplatnění výdajů ve skutečné výši.

Paušály přináší také časovou úsporu a šetří i administrativní výdaje. OSVČ mnohdy zvládnou veškeré daňové povinnosti samy a nemusí využívat externích služeb.

Výdajové paušály jsou u podnikatelů oblíbené, protože není potřeba zjišťovat, jestli jsou jejich výdaje daňově uznatelné nebo ne.