Vedení účetnictví malé ziskové nebo neziskové organizace

AUDIT - DANĚ, spol. s r.o

Autor: AUDIT - DANĚ, spol. s r.o

Využijte naše zkušenosti v oblastech: Vedení účetnictví, Daňového poradenství, Auditu a Přezkoum…

Více o autorovi

Aktuálně nabízíme vedení (podvojného) účetnictví malé ziskové nebo neziskové organizace, která není plátce DPH. Zpracování účetní závěrky, vyúčtování dotací a daňového přiznání bez odkladu se hradí paušální částkou.

Předávání dokladů minimálně čtvrtletně. Cena Kč 12,- za řádek v deníku.