Vedení účetnictví

Volná pozice Ústecký kraj

Autor: Volná pozice Ústecký kraj

Zde může být Vaše webová kancelář.

Více o autorovi

Vedení účetnictví je pro firmy zásadní – nezanedbejte ho

 

 

Vystavit fakturu zvládne podle vzoru každý. Ale pokud vlastníte firmu, které věnujete veškerý svůj čas, brzy můžete zjistit, že se potýkáte s většími problémy, než které jste očekávali. Můžete být skvělý manažer, výborný obchodník a respektovaný zaměstnavatel. Ale pokud byste nezvládali jednu důležitou položku, celá vaše společnost se zhroutí. A tou položkou je vedení účetnictví.

 

Když v podnikání začínáte, může se vám to zdát hračkou. Schováváte si veškeré účtenky a faktury, pečlivě je evidujete a hlídáte si veškeré termíny splatností, odevzdávání daní a dalších. Ale jak vaše firma postupně roste, začíná to být složitější a více časově náročnější. A čím více máte zaměstnanců, tím více se to zamotává. Vše je propojenější a zároveň pro vás nepochopitelnější. A vzápětí zjistíte, že polovinu svého drahého času věnujete probírání se v účetních knihách.

 

Inu, pokud nejste účetní a nemáte ani žádný potřebný kurz, stane se pro vás za chvíli vedení účetnictví noční můrou. A přitom nemusí. A to ani když nemáte dostatek prostor ani financí na založení vlastního účetního oddělení a zaměstnání své vlastní účetní. Na trhu dnes existuje nepřeberné množství účetních firem, které všechny starosti převezmou za vás. Ušetříte si tak svůj vzácný čas a budete se moci věnovat a jen a pouze svému podnikání. A ještě zjistíte, že přehledy, které vám účetní firma předloží, pro vás budou v mnohém přínosné – protože přehledně uvidíte, jak na tom vaše společnost aktuálně je. Ale najít tu správnou firmu nebo i externí účetní, která vám nabídne natolik kvalitní služby, aby vám jimi prospěla, nikoliv ublížila, je těžké.

 

Jak vybrat kvalitní účetní?

V současnosti je samostatných účetních a účetních firem takové množství, že se jen těžko můžete rozhodnout na první pohled. Pokud chcete, aby účetní vaší firmě prospěla, musíte dbát na několik základních faktorů. A tím hlavním je kvalita. Jak se pozná? To vám poradíme.

 

Pro mnoho lidí je dnes na prvním místě cena – proto když hledají nějakou službu, nebo i výrobek, chtějí, aby byl co nejlevnější. Ale nízká cena nezaručí, že služba bude kvalitní. Spíše naopak. Ještě než začnete pátrat po vhodné firmě k vedení vašeho účetnictví, musíte si uvědomit, že to rozhodně nebude levná záležitost. Ale že je pro vaše podnikání životně důležitá. Proto byste se neměli bát sáhnout hlouběji do kapsy. Což ale neznamená, že nutně musíte hledat tu nejdražší účetní. Vydejte se raději zlatou střední cestou.

 

Směrodatným ukazatelem je také praxe dané účetní nebo účetní firmy. Ještě než některé kývnete na spolupráci, zjišťujte si, jak dlouho se v tomto oboru pohybuje. Kolika klientům už vedla účetnictví. Jak často se tím zabývá. Nebojte se obrátit i na zmiňované další klienty a zeptat se, jak byli se službami účetní spokojeni. Pokud se dozvíte, že nepracovala průběžně celý rok, ale povinnosti si nechala na poslední chvíli, nechtějte ji. Požadujte, aby vám účetnictví vedla pravidelně, abyste měli průběžně přehled o své firmě. Proto si ji přece chcete najmout.

 

Pokud už se rozhodnete pro některou vybranou účetní v dojmu, že bude kvalitní, dávejte na ni zpočátku pozor. Důležité pro vás je zejména to, jak bude důsledná. Mnoho účetních svou práci zanedbává a neevidují všechno, co by měly. Přitom jejich práce je mravenčí a jejich úkolem je zapracovat do účetnictví každou položku, každý doklad. Takže pokud nakupujete a platíte, účty se vám vrší na stole, ale vaše účetní o ně neprojevuje zájem, je někde chyba. Správná, kvalitní účetní by po vás měla požadovat všechny doklady. I kdybyste měli platit jen dvě stě korun za načerpání benzinu do pracovního auta. Ale zároveň nespoléhejte jen na to, že účetní by měly stačit pouze doklady, které jí předáte. Sama by si aktivně měla průběžně zjišťovat stav majetku vaší firmy či výši závazků a mělo by ji zajímat celkové hospodaření vaší společnosti. Pokud s vámi tyto informace sama konzultuje, věřte, že jste našli kvalitní účetní, která vám bude dělat jen dobrou službu.

 

Posledním, ale neméně důležitým faktorem pro výběr účetní je, abyste si předem promysleli, jestli ji chcete zaměstnat, nebo raději zvolíte externí účetní či účetní firmu. Oboje má své výhody i nevýhody. U externí účetní musíte počítat s tím, že nastanou potíže, jakmile ona od vás nebo také vy od ní nebudete dostávat včas všechny potřebné podklady a informace. Její výhodou ale je, že vám svou práci většinou bude fakturovat. A vy tak nemusíte řešit žádné zaměstnanecké odvody. A když si objednáte služby účetní firmy, většinou je pravidlem, že ta je pojištěna pro případ provedení chyby. A to je pro vás velmi důležité.

 

Co byste měli od účetní požadovat?

Ne všechny účetní se orientují ve všech oblastech tohoto oboru. I když by se vám mohlo zdát, že vedení účetnictví je jedna spojitá nádoba, do které spadá vše, mnohdy tomu tak není. Pokud máte větší nebo velkou firmu, potřebujete hned několik účetních, aby všechno zvládly. Ale několik by jich mnohdy potřebovala i malá firma, i když si to její vedení mnohdy neuvědomuje. Pokud je vystavena faktura na stokorunový obnos, tak ač vám to možná nepřijde, účetní s ní má stejně práce, jako když jí předáte fakturu na několik milionů korun. Pro ni jde o položku. A tu musí zaevidovat. Připočíst ji všude, kde je to třeba. A to dá dost práce.

 

Co vše tedy můžete od své účetní požadovat? Za předpokladu, že máte malou společnost nebo jste jen samotný živnostník, který nemá žádné zaměstnance, bude vám zřejmě postačovat jedna účetní. Pokud už ji máte vybranou a zvolili jste si způsob, jakým ji chcete zaměstnávat, můžete jí přidělit práci. Zkušená účetní by měla být v obraze, a tak by jí nemělo dělat potíže uplatňovat na vaši firmu různé zákony i jejich novely. Základem je pro ni znalost zákonu o účetnictví a daňových a právních předpisů. Vše musí mít sama nastudováno v aktuálním znění. Pokud se vám ovšem osvědčí a chcete jí studium novinek ulehčit, můžete ji vyslat na školení.

 

Když přijímáte účetní, měli byste si být jisti, že ovládá kompletní účetnictví – to znamená, že se orientuje v oblasti mezd, daní, personalistiky a dalších. Ve vaší firmě se tak může starat o vše, počínaje schopností vést vám hlavní knihu a účetní deník a založení a vedení vaší knihy pohledávek a závazků. Měla by také samozřejmě kontrolovat saldokonto a evidovat veškeré vaše úhrady. Důležitý je také aktuální stav financí, jimiž může vaše firma disponovat. Proto vaše účetní může vést pokladní a bankovní knihu. S tím souvisí, že by měla být schopná evidovat zásoby vaší společnosti, stejně jako provádět evidenci majetku, abyste neustále věděli, jak jste na tom. A samozřejmě by vás o tom všem měla průběžně informovat, abyste měli přehled. Od toho si přece účetní najímáte.

 

Nejvíce práce mají účetní v době uzávěrek. Tehdy pomalu nevědí, kde jim hlava stojí a co mají dělat dříve. Pokud si ale stav účetnictví hlídají v průběhu celého roku a průběžně ho evidují, nemělo by jim to dělat až takové potíže. V době uzávěrky tak snadno zjistíte, která účetní toho přes rok příliš nedělá a nechává si vše na poslední chvíli. Jako samozřejmost ale všechny berou udělat pro svého zaměstnavatele závěrkové operace na uzavření stávajícího roku a navedení počátečních stavů. A ve finále vám zpracují to nejdůležitější – účetní závěrku. Ta obnáší finální výkazy zisku a ztrát, rozvahu a samozřejmě také různé přílohy k účetní závěrce.

 

Pokud bude vaše účetní kvalitní a vaše účetnictví povede tak, jak má, nic vaší firmě nehrozí. Neustále budete mít přehled o tom, jak na tom vaše hospodaření je. Podle toho budete moci váš byznys dále směřovat. Nebudete muset mít strach, že kdyby na vás přišla kontrola, nalezne vaši společnost v nepořádku. A budete mít i výborně zpracované podklady k podávání nejrůznějších daňových přiznání a placení daní. Výborná a kvalitní účetní vám bude oporou ve vašem podnikání a pomůže vám s mnoha oblastmi ve vedení vaší firmy. A vy už tak nikdy nebudete muset ztrácet čas s  děláním nejrůznějších výkazů. Budete se soustředit jen a výhradně na svůj byznys. A výsledky se brzy dostaví.