Řádná účetní závěrka 2011 a připravované změny v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2012-účetnictví územních samosprávných celků

ADHOC SERVIS s.r.o.

Autor: ADHOC SERVIS s.r.o.

  Společnost ADHOC SERVIS s.r.o. byla založena za účelem vzdělávání dospělých osob v oblasti daní…

Více o autorovi

Nový seminář " Řádná účetní závěrka 2011 a připravované změny v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2012-účetnictví územních samosprávných celků

termín konání: 30.11.2011
lektor: Jaroslava Svobodová – účetnictví neziskového sektoru MFČR

Americké centrum Plzeň, o.p.s., 1. poschodí, Dominikánská 9, Plzeň

Seminář je určen ekonomickým, účetním a majetkovým pracovníkům výše uvedených účetních jednotek.

Obsah semináře:

 

 1. - ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, týkající se účetní závěrky,

 2. - ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zaměřením na řádnou účetní závěrku 2011,

 3. - České účetní standardy souvisejících s účetní závěrkou 2011,

 4. postup prací účetní uzávěrky - výklad souvisejících postupů účtování,

 5. - časové a organizační fáze inventarizace majetku a závazků,

 6. - vypořádání inventarizačních rozdílů,

 7. - zjišťování výsledku hospodaření,

 8. - konečný účet rozvažný,

 9. - sestavení účetní závěrky,

 10. - sestavení závěrečného účtu územního samosprávného celku,

 11. - informace o úpravách v oblasti právních předpisů o účetnictví od 1. 1. 2012:

 • - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – novelizovaná ustanovení k 1.1. 2012,

 • - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky - novelizovaná  ustanovení k 1. 1. 2012,

 • - České účetní standardy účinné od 1. 1. 2012 včetně postupů účtování,

 • - vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech

 • - novelizovaná ustanovení k 1. 1. 2012

- Odpovědi na dotazy, diskuse

ADHOC SERVIS s.r.o.

Slovanské údolí 76, 318 01 Plzeň

tel: 608 960 683 Markéta Dvořáková – jednatel

www.adhocservis.cz