PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA CESTOVNÍCH NÁHRAD V ZÁKONÍKU PRÁCE PRO ROK 2012

ADHOC SERVIS s.r.o.

Autor: ADHOC SERVIS s.r.o.

  Společnost ADHOC SERVIS s.r.o. byla založena za účelem vzdělávání dospělých osob v oblasti daní…

Více o autorovi

Nový seminář "PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA CESTOVNÍCH NÁHRAD V ZÁKONÍKU PRÁCE PRO ROK 2012".

termín konání: 17.1.2012
lektor: JUDr. Marie Salačová, specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a spoluautorka řady publikací

Americké centrum Plzeň, o.p.s., 1. poschodí, Dominikánská 9, Plzeň

Výklad bude kompletně založen na objasnění platné právní úpravy se zaměřením na nejčastěji se vyskytující nejasnosti a problémy, a to v širším kontextu v souvislosti s dalšími obecně závaznými platnými právními předpisy.

Seminář je určen pro všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a to nejen těch, kterých se poskytování cestovních náhrad přímo týká, jako např. podnikatelé, společníci, jednatelé, apod. nýbrž i těch, kteří s touto problematikou pracují, např. účetní, auditoři, právníci, různí poradci, asistenti, apod. Výklady a vysvětlení jsou velmi podrobné a opřené o praktické problémy předkládané samotnými subjekty z jejich každodenní praxe.

- Nové zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů

- Nové diametrálně rozdělené poskytování cestovních náhrad pro zaměstnance zaměstnavatele v podnikatelské sféře a pro zaměstnavatele ve státní správě

- Významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad

- Taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují

- Výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců

- Jednotlivé druhy cestovních náhrad

- Problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného

- Nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.)

- Paušalizace cestovních náhrad

- Poskytování náhrad cestovních výdajů a dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci

- Právní úprava závodního stravování

- Diskuse – otázky a odpovědi

ADHOC SERVIS s.r.o.

Slovanské údolí 76, 318 01 Plzeň

tel: 608 960 683 Markéta Dvořáková – jednatel

www.adhocservis.cz