Paušály

SPEED LINE, s.r.o.

Autor: SPEED LINE, s.r.o.

Vedení účetnictví, daňové evidence, daňové poradenství, zpracování mezd a evidenci personální agendy nabízí společnost SPEED LINE s.r.o. Kladno už…

Více o autorovi

FO, podnikatel, který dosud ke svým příjmům uplatňuje skutečné výdaje, na konci zdaňovacího období zjistí, že by pro něho bylo výhodnější uplatnění paušálních výdajů. Musí v tomto případě postupovat podle § 23 odst. 8 ZDP a za předcházející zdaňovací období upravit základ daně o hodnotu pohledávek, závazků, nespotřebovaných zásob a vytvořených rezerv. Pro tento případ stanovuje zákon odlišné podmínky pro termín podání tohoto dodatečného přiznání a doplacení daně. Poplatník v tomto případě není v prodlení, jestliže dodatečné přiznání podá a daň doplatí nejpozději do termínu pro podání přiznání za zdaňovací období, ve kterém k přechodu došlo. Pokud tedy podnikatel uplatňoval v roce 2011 skutečné výdaje ( zároveň k 31.12.2011 eviduje pohledávky, závazky, nespotřebované zásoby) a nyní v roce 2012 chce přejít na uplatnění paušálních výdajů, potom stačí, když dodatečné přiznání za rok 2011 podá a daň za rok 2011 doplatí nejpozději do 31.3.2013. Toto dodatečné podání a tento doplatek nebudou ze strany správce daně penalizovány.