Outsourcing účetnictví

Ing. Pan Účetní 123

Autor: Ing. Pan Účetní 123

"Nikdo nikdy nevstupuje do neznáma, aniž by tušil, co by ho mohlo čekat," dalo by se řici. Proto bychom si v první řadě měli říct, že samotné…

Více o autorovi

 

 

Probíhající ekonomická krize, jistá politická nestabilita a bouřící se muslimské země, nás při snižování zisků nutí k zamyšlení nad tím, jakým nejefektivnějším způsobem lze snížit výdaje a zároveň udržet kvalitu služeb nebo podpůrných mechanismů společnosti tak, aby snížení nákladů nekorespondovalo se snížením kvality. Tímto problémem se dnes a denně zabývají desítky společností. Samotné slovo vzešlo spojením "out" - vnější a "source" - zdroj. Jeho spojením vznikl výraz pro zajišťování části provozu společnosti a přenesení části odpovědnosti na jinou externí firmou.
Outsourcovaní služeb je čím dál tím modernějším způsobem, jak být profesionálem ve všech ohledech a umět držet krok i bez náročných restrukturalizací.

Jak již bylo zmíněno, outsourcing se objevuje ve vše odvětvích průmyslu a obchodu. Pro představu, jak moc důležité je uvědomění si jeho existence, přikládám drobný výčet odvětví průmyslu a obchodu, ve kterých je funkce outsourcingu velice významná.

 

 1. Údržba komunikací a stavba nových komunikací
 2. Úklid prostor
 3. Stravování
 4. Ostraha objektů
 5. Personální záležitosti
 6. Public Relations
 7. Marketing
 8. Firemní tisk
 9. Obchod
 10. Logistika
 11. Účetnictví
 12. Mzdové účetnictví
 13. Údržba objektů a řadě dalších.

 

Outsourcing účetnictví

Outsourcing účetnictví si své klienty našel klienty napříč všemi velikostmi firem hned z několika důvodů.  U malých firem je hlavní příčinou nákladnost vedení vlastní účetní sekce firmy, která by ve většině případů nebyla dostatečně adekvátně vytížena. U středně velkých podniků, kde by účetní sekce společnosti byla vytížena, je již kladen podstatně větší tlak na vysokou efektivitu. Veliké firmy, ač by mohli mít bez problému kvalitní účetnictví, tímto eliminují riziko vyzrazení těch nejcitlivějších informací.

Pravá tvář outsourcingu aneb mnoho výhod proti účetním pracující jako OSVČ

Obklopuje nás všude, pořád a je nesmírně důležitý. Ovšem má i své stinnější stránky. Služba, která se vyznačuje velice dynamickým vedením, které je schopno takřka v reálném čase reagovat na změny trhu, právních norem a prostředí, začíná pomalu ale jistě vytlačovat klasické OSVČ účetní, kteří dělali svou práci z domova. Účetní kanceláře nabízející outsourcing mají mnohem lepší výchozí postavení ve vzdělání, neboť rekrutují  své zaměstnance z řad čerstvých absolventů, kteří představují velice perspektivní budoucnost  při dobrém vedení. Často ještě ani "nezaschlé diplomy" ihned rozšiřují certifikačními kurzy, školeními a komplexním nástavbovým vzděláním v podobě doktorských studií na VŠ. Bezesporu je tento argument velmi relevantní a nelze opomenout. Zároveň vysoká IT vzdělanost čerstvých absolventů v komplementaritě s kvalitním IT vybavením účetní kanceláře, která povětšinou v dlouhodobém horizontu disponují nesrovnatelně vyšší prostředky k modernizaci IT struktury, taktéž silně zvýhodňuje poskytovatele outsourcingových služeb. Účetní firmy, které většinou úzce spolupracují s advokátními kancelářemi mají k dispozici i vlastní odborníky rozdělené do jednotlivých úzce specializovaných sekcí. Díky většímu počtu zaměstnanců, kteří jsou schopni v případě časové tísně, vyjít klientovy vstříc a urgentní záležitosti řešit mnohem rychleji nežli OSVČ či vlastní účetní sekce.

Ze studií vychází, že účetní outsourcing ušetří v průměru dvacet pět procent času pro daný problém.

Ryba bez vody aneb outsourcing bez internetu

Outsourcing v účetnictví měl své opodstatnění vždy, pomineme-li technické aspekty, které se zásadně změnily až po "osmdesátém devátém". S příchodem rozsáhlé internetové sítě vyvstaly první možnosti, jak své účetnictví outsourcovat relativně snadno, avšak v devadesátých letech ne až tak bezpečně. Nároky, jenž byly kladeny na bezpečnost sítí, šifrování dat a certifikaci účastníků komunikace, docílily velmi vysoké robustnosti, která při útoku odolá většině profesionálních hackerů. Je bezesporu pravdou, že veřejná síť internet, jako prostředí pro přeno choulostivých dat je, není a nebude nikdy absolutně bezpečná a ti, kteří profitují z trestné činnosti mající charakter hackerství, budou vydělávat více tímto způsobem, nežli legálně v řadách "pouhých zaměstnanců".
Kvalitní a profesionální šifrování informací vyžaduje velice nákladný hardware, drahé programy a v neposlední řadě profesionály. Abyste vzbudili v potencionálním partnerovi pocit bezpečí, bude chtít vidět, jak je vaše síť bezpečná. V případě účetních pracujících jako podnikatelé, je tato pravděpodobnost mizivá a opět nahrává účetním kancelářím.

 

Pro koho jsou určeny účetní kanceláře ?

Rozdělíme společností dle velice triviálního dělení na: malé, střední a veliké podniky.
Pro malé podniky představuje outsourcing účetnictví velikou pomoc.

Malé podniky, které by vedení vlastní účetní agendy velice zatěžovalo, mohou tímto získat profesionální služby, které budou vždy ve správné reflexi vůči právnímu řádu. V případě uzavření smlouvy s účetní kanceláří nabízející daňové poradenství, přechází jistá část odpovědnosti na poskytovatele outsourcingových služeb, neboť při poskytování daňového poradenství je společnost povinna být pojištěná pro případ pochybení - vytrácí se odpovědnost ve velmi složitém a obsáhlém sektoru, jak jsou finance, zejména pak daně.

Středně velké podniky získávají s outsourcováním svého účetnictví vše jako malé podniky, ovšem nejvíce pravděpodobně ocení flexibilitu účetní kanceláře, neboť v případě urgentní potřeby vyřešit vyvstalý účetní problém, má účetní kancelář povětšinou nepoměrně větší kolektiv lidí, kteří mohou daný problém vyřešit podstatně rychleji a díky větší odbornosti také efektivněji. V takových případech je nutné neopomenout to, že rychlost neznamená vše. Pokud by chyba účetní při zisku deseti dní znamenala v konečném měřítku ztrátu, je lepší toto riziko eliminovat i s vědomím, že nás tyto služby vyjdou třeba i znatelně dráž.

Veliké národní a nadnárodní společnosti povětšinou mají své interní účetnictví, které jen zřídka kdy propůjčují externím společnostem. Ale i zde platí výjimka, která se povětšinou projevuje tím, že tyto společnosti outsourcují  své mzdové sekce, neboť tyto ve firmách bezesporu nejintimnější informace při zveřejnění představují velice vysoké riziko pro interní chod a vztahy mezi zaměstnanci. Pravdou, jak všichni víme, je svrchované právo ohodnotit své zaměstnance podle svých kritérií.