Novela zákoníku práce

P H (DaUH)

Autor: P H (DaUH)

Společnost Daně a účetnictví Hořáková s.r.o. je moderní a flexibilní účetní firma, která nabízí již od roku 1999 veškeré účetní a daňové služby pro…

Více o autorovi

Výše odstupného

Výše odstupného vyplývající z § 67 zákoníku práce se bude vázat na počet odpracovaných let u zaměstnavatele  a to takto: do 1 roku práce - měsíční odstupné, do 2 let práce - dvouměsíční odstupné, nad 2 roky - tříměsíční odstupné.

 

Dohoda o provedení práce

Na dohodu o provedení práce by bylo možno konat práce až do rozsahu 300 hodin ročněmísto současných 150, ovšem v případě, že by výdělek z dohody dosáhl částky 10.000 Kč měsíčně hrubého, stala by se i tato dohoda předmětem plateb pojištění. V dohodě by muselo být povinně sjednáno, na jakou dobu se uzavírá.

 

Zkušební doba

Novelou je  navrhováno, aby u pracovních poměrů na dobu určitou mohla být zkušební doba maximálně tak dlouhá jako je polovina sjednané doby určité, i nadále však max. 3 měsíce. Tzn. zkušební doba 3 měsíců by mohla být jen u pracovního poměru sjednaného na dobu 6 měsíců a delších pracovních poměrů, jinak by musela být kratší. Navrhuje se stanovit maximální délku zkušební doby u vedoucích zaměstnanců, s ohledem na jejich zvláštní postavení u zaměstnavatele, na nejdéle 6 měsíců. Zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanec by si tedy nově mohli sjednat až půlroční zkušební dobu, na rozdíl od běžného zaměstnance, u něhož může být tato doba max. 3 měsíce.

 

Pracovní poměr na dobu určitou

Podle vládního návrhu by délka pracovního poměru sjednaného na dobu určitou nesměla v součtu překročit 3 roky a zároveň by však směla být prodloužena maximálně 2 krát.

http://ucetni-liberecko.cz