Novela o daních z příjmů

P H (DaUH)

Autor: P H (DaUH)

Společnost Daně a účetnictví Hořáková s.r.o. je moderní a flexibilní účetní firma, která nabízí již od roku 1999 veškeré účetní a daňové služby pro…

Více o autorovi

Důležitým bodem novely je zavedení jednoho inkasního místa, kde si poplatník bude moci vyřídit veškeré odvody daní, ale i odvody z mezd.

Novela má v plánu zrušit systém výpočtu dle superhrubé mzdy a sjednotit základ pro výpočet daně a pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení u zaměstnanců a OSVČ. Také zavádí daň z úhrnu mezd ve výši 32 %, která má zcela nahradit současný odvod sociálního a zdravotního pojistného placeného firmou (zaměstnavatelem).

Sazba daně z příjmů fyzických osob se zvýší ze současných 15 % na 19 %. Také se zvýší  sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem ze 4,5 % na 6,5 %.

Velká změna se chystá pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).Základem pojistného u OSVČ má být  100 % daňového základu namísto současných 50 %. Minimální sazba sociálního pojistného bude činit stejně jako u zaměstnanců 6,5 % (nyní 29,2 %) a sazba zdravotního pojistného 6,5 % (nyní 13,5 %). OSVČ bude za sebe osvobozena od daně z úhrnu mezd (která platí pro zaměstnance).

Novela dále chystá zavedení ročního zaměstnaneckého výdajového paušálu ve výši 3.000,- Kč, který má sloužit k pokrytí zaměstnaneckých výdajů.