Novela DPH

SPEED LINE, s.r.o.

Autor: SPEED LINE, s.r.o.

Vedení účetnictví, daňové evidence, daňové poradenství, zpracování mezd a evidenci personální agendy nabízí společnost SPEED LINE s.r.o. Kladno už…

Více o autorovi

Od 1. Ledna 2013 bude správce daně zveřejňovat ve veřejně přístupné části registru plátců nový údaj o nespolehlivém plátci. Pro všechny plátce z této změny vyplývá nově povinnost ( viz § 109 novely ZDPH) ručení příjemce zdanitelného plnění za neuhrazenou DPH.  Bude-li tedy v registru plátců označen plátce jako nespolehlivý, nastupuje automaticky ze zákona pro vás, jako příjemce zdanitelného plnění, povinnost ručení za DPH. Pokud tedy nebude DPH tímto ( nespolehlivým) plátcem odvedena, přejde tato povinnost ze zákona na vás.