Nezaměstnanost v okrese Jeseník za 1. čtvrtletí 2010

Fed Pro s.r.o.

Autor: Fed Pro s.r.o.

  Fed Pro s.r.o. byla založena v roce 2008, jakožto právní nástupce podnikatele Radka Brnky, který působí na trhu zpracování účetnictví již od roku…

Více o autorovi

 

V minulém týdnu zveřejnil Český statistický úřad míru nezaměstnanosti za první čtvrtletí letošního roku, která činila 9,7 procenta. Dle údajů zveřejněných na portálu MPSV ČR byla nezaměstnanost za celý okres Jeseník k 31.3.2010 ve výši 18,8 %, což je téměř dvojnásobná hodnota oproti republikovému průměru.

Nezaměstnanost v jednotlivých městech našeho okresu dosahuje hodnot od 11,1 % v Jeseníku, 15,4 % ve Zlatých Horách, 18,3 % v Žulové, 18,5 % ve Vidnavě až po 20,3 % v Javorníku. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla vykázána v obci Bílá Voda, a to ve výši 37,6 %. Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti byla vykázána (jako každoročně) ve městě Jeseníku, a to ve výši 11,1 %. Před dvěma lety měla nejvyšší míru nezaměstnanosti obec Vlčice (27,2 %) a nejnižší míru nezaměstnanosti město Jeseník (7 %).

Nezaměstnanost v jednotlivých mikroregionech našeho okresu byla k 31. 3. 2010 následující: Jesenicko 14,4 %, Zlatohorsko 15,4 %, Žulovsko 21,9 % a Javornicko 23 %. Srovnáním vývoje v každém mikroregionu v předchozích pěti letech jsem došel k závěru, že mikroregiony Jesenicko a Javornicko se dostaly k hodnotám téměř totožným jako před 5 lety, což není určitě dobrá zpráva. Obecně lze konstatovat, že všichni co v mikroregionu Jesenicko a Javornicko v průběhu posledních 5 let získali práci, tak o ní díky hospodářské krizi taky přišli. Samozřejmě je to zjednodušený pohled, ale v mikroregionech Žulovsko (27,8 %– 21,9 %) a Zlatohorsko (22,2 % - 15,4 %) se naštěstí tento trend vývoje nezaměstnanosti neprojevil.

Konkrétně na Jesenicku ze všech 5 obcí vykázalo pokles míry nezaměstnanosti oproti roku 2005 pouze město Jeseník, a to cca o 1 %, ostatní obce Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Lipová – lázně a Ostružná vykázaly navýšení míry nezaměstnanosti.

Zdroj: www.czso.cz a www.mpsv.cz

Radek Brnka
www.fedpro.cz