Návrh novelizace zákona o zaměstnanosti

EUREGNIA, s.r.o.

Autor: EUREGNIA, s.r.o.

  Daňové a právní poradenství Vedení účetnictví Ekonomické poradenství, finanční analýzy Mzdy, personalistika Digitalizace dokumentů Další služby…

Více o autorovi

 

Vláda České republiky schválila návrh novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V případě schválení dojde s účinností od 1. ledna 2011 k těmto změnám:

  • vyloučení možnosti pobírání podpory v nezaměstnanosti v souběhu s výkonem tzv. nekolidujícího zaměstnání
  • poskytnutí podpory v nezaměstnanosti až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného, odbytného nebo odchodného, které mu přísluší;
  • snížení podpory v nezaměstnanosti uchazeči o zaměstnání, který před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem;

  • rozšíření vážných důvodů pro účely zákona o zaměstnanosti o vážný důvod spočívající v okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce;

  • zavedení překlenovacího příspěvku na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti osobami, které jsou vedeny jako uchazeči o zaměstnání.