Moderní podnik zadává vedení účetnictví účetní kanceláři

SLUTO s.r.o. - účetnictví a daňová kancelář Praha

Autor: SLUTO s.r.o. - účetnictví a daňová kancelář Praha

Vedení účetnictví, daňová evidence, v našich kancelářích i u klienta, případně vzdáleným přístupem, hostování účetního software, služby v oblastech…

Více o autorovi

V současné ekonomické situaci s ohledem na celosvětovou tendenci podléhají potřebě operativních, mnohdy dočasných změn především zákony z oblasti daní a účetnictví.

 

V takové době je pro podnikatele, aktivně se snažící předcházet důsledkům klesajícího zájmu o produkci jak výrobků tak i služeb, o to důležitější znát aktuální možnosti zákony nastavených podpor podnikatelské sféry stejně tak jako povinnosti podniku nejen vůči státu.

Optimálním se dle dlouholetých praktických zkušenosti jeví v této oblasti využití subdodávek (tzv. outsourcingu) služeb účetních a daňových kanceláří poskytujících mnohdy navíc komplexní portfolio služeb pro podnikatele a podniky jako jsou nejen samotné vedení účetnictví, ale i poradenství v oblasti účetnictví a daní, poradenství podnikatelské, finanční, organizační a ekonomické, služby komerčního právníka, auditora, zastupování při jednáních s úřady apod. Veškeré tyto oblasti v sobě mnohdy zahrnují takový rozsah jednotlivých úkonů, že si je podnikatel ani neuvědomuje, pokud účetní kancelář poskytuje služby na profesionální úrovni.

 

Veškeré tyto oblasti v sobě mnohdy zahrnují takový rozsah jednotlivých úkonů, že si je podnikatel ani neuvědomuje, pokud účetní kancelář poskytuje služby na profesionální úrovni.

Společnost SLUTO s.r.o. je právě taková profesionální účetní a daňová kancelář, která s ohledem na 17letou tradici zná potřeby podnikatelů a podniků a stala se oporou již pro zhruba 240 firem z celé České republiky, a to od drobných podnikatelů až po podniky se stovkami zaměstnanců.

Stále více podniků se přiklání k variantě využití služeb v účetní a daňové oblasti od externí účetní a daňové kanceláře, a to s ohledem na mnohdy nižší náklady v porovnání se mzdou vlastního zaměstnance, odbornost prováděných úkonů, úsporu nákladů na školení vlastních zaměstnanců, loajálnost vůči zjištěným informacím, odstranění problému fluktuace, kontinuální provádění služeb bez ohledu na dovolené a nemocnost a v neposlední řadě odpovědnost za kvalitu do plné výše škody.

Pro podobné rozhodnutí podnikatele může hovořit i fakt, že nově nastavená spolupráce s externí účetní kanceláří neznamená v podstatě žádné změny v podniku, protože se svými průběžně odborně školenými zaměstnanci a zkušenostmi s obsluhou bezpočtu účetních programů dokáže společnost SLUTO s.r.o. navázat na dosavadní zpracování veškerých agend v podniku okamžitě.

I pro podniky s vlastním účetním oddělením však zajišťuje spolupráce s externí poradenskou kanceláří odborný nezaujatý dohled nad prací vlastních zaměstnanců a operativní dostupnost aktuálních informací zohledňovaných při řízení podniku.

 

Společnost SLUTO s.r.o. navíc své služby neposkytuje pouze docházkou do podniku, ale také prostřednictvím moderních komunikačních prostředků i vzdáleně do kterékoliv části České republiky.

Díky vlastnímu informačnímu systému, rozsáhlému systému kontrolních mechanizmů a vysoké produktivitě práce poskytuje účetní a daňová kancelář SLUTO s.r.o. své služby bezchybně na vysoké odborné úrovni, a to za přijatelné ceny.

Více informací najdete na www.vedeni-ucetnictvi.cz.