Ing. Lenka Hošková - Účetnictví

Ing. Lenka Hošková

Autor: Ing. Lenka Hošková

 Na základě živnostenského oprávnění nabízím služby vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, zpracování daňových přiznání a další.…

Více o autorovi

Zevrubné vedení účetnictví, profesionální zpracování daňové evidence, kompletní servis v oblasti mzdové agendy a pomoc s podáním všech typů daňových přiznání – služby, které jsou pro každého klienta samozřejmé i nedocenitelné zároveň a jejichž provedení má na jeho činnost nezpochybnitelně rozhodující vliv. Netoužíte-li jen po rutinně odvedené práci a vyhledáváte-li vždy jen ty nejlepší odborníky v oblasti, může se pro Vás kancelář Ing. Lenky Hoškové, zabývající se oblastmi účetnictví, daní a mezd, stát partnerem, kterého už neopustíte. Standardní služby účetnictví (resp. daňové evidence, náhrady za někdejší tzv. jednoduché účetnictví), které běžně žádá celá řada právnických i fyzických osob, zahrnují v základní podobě zejména svědomitou evidenci účetních dokladů a zpracování veškeré zákonem požadované dokumentace (zvláště vedení účetní knihy). Jsme k dispozici, kdykoli se potřebujete postarat o svoje faktury a zařídíme pro Vás jak samotné jejich vydávání, tak pro Vás pohlídáme datum jejich splatnosti. Rozmanitost toho, co je třeba při Vaší činnosti hlídat, ať už podnikáte, nebo třeba vedete neziskovou organizaci, je obrovská a schopný účetní vše potřebné zmapuje podrobně, ale zároveň přehledně. Potřebujete zaúčtovat služební cesty, zpracovat evidenci majetku, udělat účetní uzávěrku? U nás jde vše hladce a bez problémů – a veškerou potřebnou dokumentaci Vám na konci účetního období (fyzicky a elektronicky) předáme ve formálně i věcně dokonalém pořádku. V neposlední řadě Vám také budeme účinně asistovat při styku se státními orgány. Speciálním typem účetnictví, jehož vedením se zabýváme, je účetnictví pro společenství vlastníků jednotek (SVJ), mezi jehož specifika, která je nutné během vedení účetnictví reflektovat, patří například změny výše záloh nebo změny vlastníků bytových jednotek. Zajišťujeme zde také komplexní přehled jednotlivých plateb, popř. upomínek na ně. Druhou hlavní oblast naší práce tvoří zpracování nejběžnějších druhů daňových přiznání, jak pro fyzické, tak i právnické osoby, přiznání k dani z přidané hodnoty nebo k dani silniční. Daňová přiznání od nás jsou vždy spolehlivá, korektní a v souladu se všemi aktuálně platnými normami.