E-Consulting Czech a KS mzdy PROFi povýší mzdovou účtárnu na full servis pro HR

E-Consulting Czech s.r.o.

Autor: E-Consulting Czech s.r.o.

  Společnost E-Consulting Czech s.r.o. poskytuje nadstandardní služby v oblasti zpracování mezd, outsourcingu účetnictví a daňového poradenství v ČR…

Více o autorovi

Ve společnosti ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., se mzdy zpracovávaly v systému Pohoda. Ten ale do všech detailů neuspokojoval požadavky reportingu a neměl podporu řízení lidských zdrojů. Když ještě ke všemu z firmy odešla účetní, přišlo na řadu rozhodnutí o změně.

 

Bylo potřeba nalézt software, který pokryje veškeré požadavky moderně řízené firmy. Vybíral se spolehlivý dodavatel mzdového outsourcingu, protože jedním z požadavků byl i důraz na vysokou bezpečnost dat. Ideálně by ještě měla existovat možnost nahlédnout do dat a používat je nejen pro firmu dodávající účetní služby, ale také pro personalisty a další pracovníky zadavatele. Cílem totiž bylo nejen zajistit zpracování mezd. Řešení mělo zajistit i kvalitativní posun HR oddělení.


Koncem roku 2008 zakoupila firma ThyssenKrupp Výtahy licenci informačního systému KS mzdy PROFi. Zároveň podepsala smlouvu se společností E-Consulting Czech s.r.o. o vedení mzdového účetnictví. Mezi oběma firmami bylo zřízeno zabezpečené vzdálené spojení pomocí internetu a začal testovací provoz a postupná implementace dat a procesů. Ještě před koncem roku byly přípravy hotové a systém se spustil do ostrého provozu.

 

Díky informačnímu systému KS mzdy PROFi a spolupráci s E-Consulting Czech s.r.o. mohou nyní ve firmě ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., aktivně pracovat s daty o lidských zdrojích, mohou plánovat, podrobně reportovat i zpracovávat personální agendu. Mají k dispozici komplexní informační databázi o zaměstnancíchnejen pro účely mzdového účetnictví. Data jsou z jednoho místa dostupná pro personalisty, ale i pro střední a top management.