DARY - položky snižující základ daně

EUREGNIA, s.r.o.

Autor: EUREGNIA, s.r.o.

  Daňové a právní poradenství Vedení účetnictví Ekonomické poradenství, finanční analýzy Mzdy, personalistika Digitalizace dokumentů Další služby…

Více o autorovi

- fyzické osoby

(§15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

- právnické osoby

(§20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně.

 

Podrobnější informace naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů nebo u našich poradců.