Dar - Daň darovací

Ing. Pan Účetní 123

Autor: Ing. Pan Účetní 123

"Nikdo nikdy nevstupuje do neznáma, aniž by tušil, co by ho mohlo čekat," dalo by se řici. Proto bychom si v první řadě měli říct, že samotné…

Více o autorovi

Darovací daň

Co se vlastně tímto termínem rozumí? Jak zákon praví, předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu.

Představte si, že chcete někomu udělat radost a obdarovat ho. Vezmete papír a tužku, napíšete darovací smlouvu a věc předáte s pocitem, že jste udělali radost. Ale je zde jedno veliké pozor!

 

Příklad první:

Víte, že příjemce daru má povinnost dar přiznat na finančním úřadě, odvést z něho daň? Dar se v tu chvíli stává vůči zákonu příjmem. Že je to někdy srandovní? Ano. Představte si, že Vám Vaše přítelkyně/přítel věnuje po třech letech společného vztahu a půl roce společného bydlení osobní auto v hodnotě více nežli milion (To se ale máme). Shodou okolností vaše živnost resp. daňové přiznání začne zajímat finanční úřad do té míry, že se jako duch zjeví finanční kontrola. Jako správný podnikatel máte své účetnictví vedené poctivě, že se takřka shoduje s hospodářským výsledkem, tudíž slouží i pro daňové přiznání. Vcelku závidění hodné, neboť položme si ruku na srdce, kdo z Vás to má? Takřka před koncem kontroly si finanční kontrolu provádějící úředník všimne, že jezdíte jiným autem, nežli je vedené na firmu. Protože je smutný, že je zatím vše dle zákona, začne zkoumat, jak je možné, že auto vlastníte, ale nekupoval jste ho vy.

 

Příklad druhý:

Bývá zvykem, že lidé se na Vánoce obdarovávají dárky. Jejich hodnota bývá většinou vyšší nežli tisíc korun. Zde se objevuje problém, neboť Vám vzniká povinnost tento dárek zdanit jako dar. Protože máme rádi Ježíška, nahlásíme jako dárce Santu Klause. Asi úředníka nepotěšíte. Ale dárky byly pod stromkem a dal je tam Santa Klaus (Ježíšek je tam dal, ale raději ho ochráníme před kontrolou).

Někdy vtipné, někdy smutné. Nicméně se nemusíme bát, že by nám daňová povinnost zanikla. Dary v dnešní době nejsou častým jevem, a pokud nedarujete v prvním či pobočné řadě - tj. příbuzní v řadě přímé a manželéresp. příbuzní v řadě pobočné – sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí, děti manžela atd. a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí ve společné domácnosti, mohlo by to Vás, nebo obdarovaného stát i docela dost finančních prostředků.

 

 

Daň darovací aneb třetina trojdaně

 

Co je vlastně trojdaň?

Tento výraz se používá ve spojitosti se Zákonem č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

 

Darujete? Tak plaťte.

Nejdůležitějším úkolem, který Vás při řešení daní čeká, je fakt, komu vzniká daňová povinnost , kdo ji je povinen odvádět a co s tím souvisí. Uvědomme si, že v dnešní době je takřka vše přímo či nepřímo vázáno daňovou povinností. Otevřeme-li tedy naši trojdaň, zjistíme, že §5 -7 upravuje odlišnosti Darovací daně od ostatních.

Povinnost zdanění daru vzniká v ČR nabyvateli daru tj. fyzické či právnické osobě, nebo tomu, kdo daruje do ciziny. Pokud není dárce poplatníkem darovací daně, je ručitelem. Z důvodu zamezení dvojího zdanění nebude příjemce daru z ciziny do ČR poplatníkem daně. Nyní si musíme určit, co je předmětem darovací daně. Ze zákona vyplývají tyto tři položky:

 • nemovitosti a movitý majetek
 • jiný majetkový prospěch
 • věcné břemeno

Z předchozího tvrzení tudíž vyplývá, že předmětem daně darovací nejsou:

 • plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem
 • důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu
 • podpory, příspěvky a dotace ze státního rozpočtu
 • prostředky poskytnuté pojišťovnami na prevenci

 

Získali jsme základ darovací daně, kterým je cena majetku, který je následně snížen o

 • prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se vážou k předmětu daně
  Výše dluhů se odčítá v části poměrné, jež připadá na majetek, který není
  od této daně osvobozen
 • cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací
 • clo a daň placené při dovozu

 

Určit samotnou cenu majetku je diskutabilní, nicméně ze zákona vyplývá následující formule: "Cenou majetku je cena zjištěná podle zvláštního předpisu ke dni nabytí majetku". Teoreticky to znamená, že v den obdržení daru byste měl zjistit jeho hodnotu. V praxi je postup takový, že finanční úřady přimhouří oči a přijme jako platné i ohodnocení, které je pořízeno do tří měsíců od darování.

 

 

O kolik přijdeme?

 

Sazby daně darovací jsou shodné se sazbami daně dědické. (Oproti dani dědické se ovšem nenásobí sazba koeficientem 0,5.) Výši sazby ovlivňuje náš vztah tj. vztah mezi dárcem a nabyvatelem. Na tomto základě vznikají tři skupiny.

 

 • I. skupina: příbuzní v řadě přímé a manželé
 • II. skupina: příbuzní v řadě pobočné – sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí, děti manžela atd.  a osoby , které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí ve společné domácnosti
 • III. skupina: ostatní fyzické a právnické osoby

 

I. skupina tj. příbuzní v řadě přímé a manželé

 

II. skupina tj. příbuzní v řadě pobočné

 

III. skupina: ostatní fyzické a právnické osoby

 

Kdo je od daně dědické a darovací osvobozen?

Od daně dědické a darovací je osvobozeno veškeré nabytí majetku děděním nebo darováním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině.

U osob zařazených ve III. skupině je osvobození movitých věcí osobní potřeby do výše 20 000,- Kč a dále vklady peněžní prostředky v české a cizí měně a cenné papíry v tuzemsku též do výše 20 000- Kč.

 

Jaké triky existují?

Je zde jeden trik, se kterým se můžeme setkat. Podíváme-li se pozorněji na následující tabulku - hlavně pro III. skupinu, zjistíme, že pokud chceme někomu věnovat majetek ve výši milionu a více, nemá smysl darovat podle Zákona č. 357/1992 Sb., ale majetek tomu, komu jste ho chtěli věnovat, prodat.

 

 

 

Dar (daň darovací zákon č. 375/1992 Sb.)

hodnota daru

sazba %

+ sazba Kč - viz. Tabulka

odvedená daň

zůstatek

 

1 000 000 Kč

9%

70 000 Kč

160 000 Kč

840 000 Kč

Prodej (daň z přijmu fyzické osoby-DPFO)

hodnota daru

sazba %

+ sazba Kč - viz. Tabulka

celkem

 

 

1 000 000 Kč

15%

není

150 000 Kč

850 000 Kč

 

Dar (daň darovací zákon č. 375/1992 Sb.)

hodnota daru

sazba %

+ sazba Kč - viz. Tabulka

odvedená daň

zůstatek

 

2 000 000 Kč

12%

160 000 Kč

400 000 Kč

1 600 000 Kč

Prodej (daň z přijmu fyzické osoby-DPFO)

hodnota daru

sazba %

+ sazba Kč - viz. Tabulka

celkem

 

 

2 000 000 Kč

15%

není

300 000 Kč

1 700 000 Kč