Cestovní pojištění

Ing. Pan Účetní 123

Autor: Ing. Pan Účetní 123

"Nikdo nikdy nevstupuje do neznáma, aniž by tušil, co by ho mohlo čekat," dalo by se řici. Proto bychom si v první řadě měli říct, že samotné…

Více o autorovi

 

Pomalu a jistě se blíží chvíle, kdy mnoho z nás začne intenzivně přemýšlet nad tím, jak strávit svoje placené volno na zotavenou resp. dovolenou dle Zákoníku práce. Obliba chorvatského pobřeží s písčitými plážemi a teplým slunečným počasím roste, nejenže za sluncem cestují turisté, ale také firmy nezřídka kdy volí jako jeden z příjemných benefitů zahraniční dovolenou. Spojí-li ji s různými školeními, stážemi a benchmarkingem. Pak se tyto cesty, některé výlohy a pobyt dají hradit z prostředků společnosti, jsou daňově uznatelnými náklady a výplaty z něho nezdanitelným příjmem.

 

Mnoho českých turistů tak jako firem i letos plánuje vyjet na dovolenou do teplých krajin, možná právě do Chorvatska, jiní plánují Italské pobřeží u Jaderského moře či dovolenou u Jónského nebo Tyrhénského moře. Ať už Vaší dovolenou strávíte na horách v Rakousku, Německu či Itálii, u Středozemního moře nebo na druhé polokouli, měli byste vždy myslet v první řadě na své zdraví a zdraví svých blízkých. V České republice sídlí mnoho firem, jejichž mateřskou zemí je Německo. Pravidelný pohyb zaměstnanců mezi mateřskou a dceřinou firmou popř. mezi pobočkou je nevyhnutelný, cestovní pojištění by mělo být automatickou záležitostí nejen pro takovéto firmy.

 

Pokud budete cestovat do zahraničí automobilem, důkladně si zjistěte, jaké podmínky pro provoz silničního motorového vozidla v dané destinaci platí a jaké podmínky platí podmínky v transitních zemích. Zároveň si ověřte, zdali Vám po celou cestu bude platit řidičský průkaz a zdali jej daná země uznává jako řidičský průkaz.

 

Většina lidí, kteří cestují pravidelně do ciziny, Vám řekne: "ještě se mi nic nestalo, tak co by se mělo stát teď." Možná, že ani letos se nic nestane, a ani bych to v sebemenším nechtěl přivolávat, nicméně jedno z nejcennější, co máme, je zdraví, a tak bychom s ním měli zacházet. Nežli se vydáte na cestu, měli byste podstoupit ještě několik úkonů, které Vám mohou posléze usnadnit život.

 

 

Zjistěte si o dané zemi informace, jak se chovat, co je zde povoleno a co není, co je společensky nevhodné a co není, zdali se v této destinaci nacházejí rizikové oblasti, riziková onemocnění. Pokud se chystáte v dané zemi nakupovat, zjistěte si, zdali můžete žádat vrácení DPH.

 

Pokud je cesta plánovaná na delší dobu, zajistěte si potřebné léky a, ať už povinná, či ta doporučená. Se svým lékařem konzultujte svoji cestu a nechte si poradit, na co vše si konkrétně ve vašem případě ze zdravotního hlediska máte dát pozor. Nezapomeňte na cestovní pojištění, které svými parametry bude odpovídat cestovnímu pojištění služební cesty, některá výhodná pojištění, která jsou nabízena, nevyhovují pracovním cestám.

 

Opatřete si fotokopie Vašich dokladů, které dobře uschováte v jiném zavazadle popř. v zavazadle jiné osoby tak, aby při ztrátě či odcizení zavazadla nebo peněženky nebyla situace tak těžko řešitelná. Uschování cenných informací, osobních dokladů a jiných písemností je vcelku náročný úkol. Čím dál tím častěji se proto přistupuje ke cloudovým službám, díky nimž můžete mít stále s sebou i ty nejcennější doklady. Oskenované doklady takto uložené na serveru, nebo outsourcovaných úložištích jsou takřka vždy bezpečnější, nežli je Vaše peněženka či pouzdro na doklady.

 

Své vízum, pokud ho k návštěvě dané země potřebujete, si vyřiďte včas na příslušném konzulátu. U exotických zemí, které nemají ambasádu v ČR, musíte počítat s větší časovou náročností pro vyřízení tohoto úkonu. Zároveň zkontrolujte pas, zdali a jak dlouho platí, některé země požadují, aby platnost pasu po odcestování z dané destinace byla ještě většinou 90 dní.

 

 

Co vlastně cestovní pojištění kryje?

V první řadě bychom měli zvážit, jakého charakteru bude naše dovolená – zdali se chystáme strávit několik dní u moře, vleže na pláži, či jedeme sice k moři, ale chystáme se na base jump, skok na laně či horolezecké výkony, nebo zdali budeme pracovat v bezpečné kanceláři, nebo dělat pokrývače. Opomenout nesmíme ani destinaci, kde se nachází cíl naší cesty – ať už pracovní anebo rekreační, neboť jiné parametry nutno volit pro Evropu, Ameriku a jiné pro Asii či Afriku. V kumulativní závislosti na těchto všech podmínkách s dalšími parametry, jako je věk či počet osob najednou pojištěných, je následně určena cena.

Na základní pojištění si lze dále sjednat nadstandardní služby, které můžeme rozdělit následovně.

 

Sjednání pojištění odpovědnosti za škodu  by mělo býti z Vaší či zaměstnavatelovi strany automatické. Nejen, že předejdete zkažené dovolené v podobě přepočítávání škod, ale zároveň tím můžete ušetřit nemalé finanční prostředky. Pan Tomáš se vypravil na cestu do Chorvatska – přesněji do Zadaru, kde nakupuje starožitnosti, které pak za účelem prodeje dováží do České republiky. Jenomže chvilka nepozornosti a nešikovnosti málem pana Tomáše stála několik set tisíc. Při jednom neopatrném pohybu zakopl o židli a shodil výstavní skříň, jež byla plná velice drahých a vzácných věcí určených k prodeji. Odhadovaná škoda činila 300 000 Kč bez DPH. Při sjednávání cestovního pojištění pan Tomáš zaškrtl i políčko pojištění odpovědnosti za škodu při služební cestě živnostníka. Jeho pojišťovna tak náklady s tímto excesem spojené uhradila. Po takové zkušenosti si pan Tomáš vždy připlácí za pojištění odpovědnosti za škodu v rámci svého cestovního pojištění nejen do Chorvatska, kde je nejčastěji za účelem obchodu, ale na každou zahraniční cestu, a nejen na ni - toto pojištění má i v České republice.

  

Předpokládat, že se nám nikdy nic nemůže stát, je bláhové. Myslet na zadní vrátka a uvědomovat si, že jedna vteřina v našem životě může změnit vše, je potřebné. Uzavření úrazové pojištění v rámci cestovního pojištění. Vhodné je připojištění úrazů, které zanechají trvalé následky či dokonce způsobí smrt. Dále může obsahovat kompenzaci mzdy, které vám při hospitalizaci klesá, a pokud jste třeba v Chorvatsku, jen těžko lze tuto situaci řešit s Vaší pojišťovnou ve vlasti.

  

Čím dál tím častěji se setkáváme se zprávami o vykradení zavazadel na letištích a nejen tam. Co vše kryje pojištění zavazadel (pozor na výjimky) v rámci cestovního připojištění se dozvíte v následujícím odstavci.

Pojištění zavazadel se vztahuje v první řadě na věci osobní potřeby, které většina z nás s sebou přibaluje na cesty. Mezi ně zahrnujeme oblečení, obuv, fotoaparáty, hodinky a věci, které byly prokazatelně pořízeny v rámci dovolené. Jedná-li se o pracovní cesty, u některých pojišťoven jsou v rámci pojištění zavazadel pojištěny i předměty sloužící k výkonu práce. Jenomže zde je veliký potenciál konfliktu s pojišťovnou. Vezete-li si s sebou na služební cestu notebook, který Vás stál 70 tisíc korun, bylo by moudřejší jej s sebou vzít do příručního zavazadla, vezete-li Však k tomu ještě fotoaparát, tablet, mobilní telefon, velikou peněženku, doklady a smlouvy se svými partnery, jen těžko vše poberete do příručního zavazadla. V takovýchto případech je nutné individuální řešení, které Vám je většina pojišťoven schopna nabídnout. Takovéto služby se vyplatí opravdu hodně. Profesionální fotografové, kteří se živý dlouhými objektivy, je potřebují míti stále u sebe. Tyto objektivy jsou nejen velice náchylné na poškození, ale také jsou velikým lákadlem pro zloděje. Specifický tvar pozná i naprostý amatér. Představte si, jaká by byla škoda, kdyby Vám byl ukraden počítač, fotoaparát, objektiv či něco obdobného, co ještě budete odepisovat z daní následující dva roky.

   

Chcete-li, aby vaše dovolená probíhala bez zbytečných komplikací, nikdy nenechávejte peněžní hotovost, cennosti, doklady, platební a kreditní karty, letenky, starožitnosti, a ani jiné cennosti v zavazadle či automobilu na své pracovní cestě. Pojistit lze i zavazadla, které nedorazí včas, což se při letní vytíženosti letišť, může stát velice jednoduše. Pokud zavazadlo dorazí o cca 6 hodin později na místo určení nežli vy, bylo řádně registrováno k přepravě a dopravce Vám doloží vznik této skutečnosti, máte prokazatelný nárok na náhradu v rámci pojištění zavazadla. Pojištění zavazadel se obzvláště doporučuje těm, kteří cestují k moři automobilem.

 

Pojištění storna zájezdu se v rámci cestovního pojištění často vztahuje pouze na stornopoplatky, které však s blížícím se termínem odjezdu na dovolenou rostou. Pokud budete připojišťovat zrušení zájezdu, měli byste si důkladně přečíst, jaké podmínky pro daný produkt platí. Je zde mnoho výjimek a jen někdy se lze dovolat vrácení takřka plné výše ceny zájezdu. Budete-li si kupovat přes cestovní kancelář zájezd, firemní večírek na pláži v Karibiku, nebo pouze dopravu, měli byste u "slušných cestovních kanceláří a slušných zprostředkovatelů dopravy či dopravců" najít sekci s důležitými informacemi o jednotlivých pojištěních, které daný subjekt zprostředkovává či poskytuje. Je samozřejmé, jak jsme již zmínili, že pořádně prostudované podmínky cestovního pojištění Vám mohou ušetřit mnoho času v následných tahanicích.

 

Víte, kolik stojí pro jednoho člověka cestovní pojištění služební cesty a další možná připojištění pro fyzické osoby? Zde zjistíte brzy více.